Návod pro nevidomé

Pro rychlejší navigaci v seznamu útulků a veterinárních klinik vám pomůže následující.

Stránka je rozdělena do jednotlivých krajů. Ty jsou označeny nadpisem první úrovně. Pod každým krajem jsou označena města, nadpisem druhé úrovně. Pokud tedy například budete chtít najít útulek v jihomoravském kraji, stačí pomocí navigace vaší čtečky přecházet mezi nadpisy první úrovně. Následně můžete najít město pomocí navigace po nadpisech druhé úrovně. Pod každým městem naleznete seznam odkazů jednotlivých útulků v daném městě. To samé platí i na stránce veterinárních klinik.